עדכונים

השבת פרשת קרח ערב יום הקדוש והגדול ג תמוז יתתקיים התוועדות בבית הכנסת אחר התפילה
בשעה 12:00
עם המשפיעים הרה"ח ר' יונה סלפושניק שליט"א
ועם הרה"ח הרב רפאל ציקוואשוילי שליט"א
רב יהדות גרוזיה אשר בירושלים עיה"ק
ביום ראשון ג' תמוז תתקיים בעז"ה התוועדות מיד לאחר תפילת ערבית בשעה 20:30

השבת י שבט יום ההילולא של הרבי הריי"ץ נ"ע ויום קבלת הנשיאות של אדמו"ר נשיא דורנו תתקיים אחר התפילה התוועדות.
ההתוועדות לפי הנחיות משרד הבריאות
בברכת והסירותח מחלה מקרבך
גוט שבת!

התוועדות י שבט
בעז"ה ביום רביעי הקרוב י' שבט בשעה 8:30 בערב תתקיים בבית הכנסת התוועדות חסידית לכבוד יום הילולא של הריי"ץ נ"ע וקבלת הנשיאות ע"י כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.
כולם מוזמנים

אתמול התוועדנו לכבוד חג הגאולה יב-יג תמוז.
ההתוועדות היתה במסגרת השיעור עיו יעקב שבין מנחה לערבית בחסות הרב הרמן שליט"א.
המשך ההתוועדות יהי' בעז"ה בש"ק י"ז תמוז שיהפך לשמחה.

שלום! ושבוע טוב!
השבת ג' תמוז כבר עלינו ברוח מרוממת ומלא געגועים וכיסופים בתקוה שכבר נשוב לימים הטובים ונזכה לגאולה השלימה.
תודה רבה למשפיע המיוחד שהגיע להתוועד איתנו הלא הוא השליח לעיר כפר סבא הרה"ח ר' יוסף יצחק ליפקין הי"ו שהצליח להחזיר אותנו מעל 25 שנים אחורה בשנות העושר.
גם התוועדו המשפיעים ה...

מידע נוסף

בשבת הבאה י"ב סיון סיום התשלומין של חג השבועות, תתקיים בבית הכנסת התוועדות רבתי, בשיתוף שמחת בית משפחת הירשמן לרגל נישואי הבת.
מזל טוב מזל טוב!

שלום לכולם!
חג השבועות עבר עלנו (בעצם ממשיך אתנו) בהתרוממות הרוח, בשמחה ובפנימיות.
חידוש שהיה השנה, מעמד עשרת הדברות בשעה 5:00 אחה"צ שאורגן ע"י את"ה מישיבת תורת אמת, חילקו ממתקים לילידים וכרטיסי הגרלה.

בחג השבועות מתפללים שחרית בשעה 10:00,
עשרת הדברות בעז"ה בשעה 11:30.
בליל שבועות פתוח בית הכנסת כל הלילה בלימוד וכיבוד קל.
לקראת מנחה וסיום החג אמירת לחיים וסדר ניגונים
א גוט שבת, א גוט יום טוב, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ייש"כ לכל מי שהשתתף בהתוועדות בשבת פרשת במדבר "שבת אחדות" מברכים נחודש סיון כאיש אחד בלב אחד", הן בגופו והן בממונו.
התוועדו המשפיע ר' יונה סלפושניק הי"ו, הרה"ח ר' רפאל ציקוואשוילי ובנו הרה"ח ר' יעקב הי"ו הוסיף פנינים ר' מרדכי שוורץ הי"ו.


עדויות

2 years ago
שחרית בכל בוקר ב6:25 מנחה ומעריב בזמנם
- יוסי י
לפני שנה
מקום מיוחד, גדוש באהבת ישראל
- זושא ב
לפני 3 שנים
בית חב"ד עם טעם וניחוח עתיק מפעם...
- ניהול ת

מי אנחנו

בית הכנסת הוקם בשנת תשל"ב על ידי תושבי השכונה מעולי ברית המועצות שנימנו על חסידי חב"ד. בתחילה שכן בצריף ישן ובשנת תשנ"ח נחנך בית הכנסת במבנה הנוכחי שנתרם על ידי הנדיב ר' הירש רובינפלד ע"ה.
בית הכנסת מתנהל בנוסח חב"ד ולפי מנהגי חב"ד ונערכים בו תפילות שחרית מידי יום ותפילות השבת. כמו כן שיעורי חסידות והתוועדויות חסידיות בימים הנחגגים בחסידות חב"ד.

יצירת קשר

איש קשר

כתובת

איך מגיעים אלינו
מעגלי הרי"ם לוין 25 ב
ירושלים
ישראל

שעות פעילות

יום א׳:6:00–8:00, 16:00–19:00
יום ב׳:6:00–8:00, 16:00–19:00
יום ג׳:6:00–8:00, 16:00–19:00
יום ד׳:6:00–8:00, 16:00–19:00
יום ה׳:6:00–8:00, 16:00–1:00
יום ו׳:6:00–8:00, 16:00–19:00
שבת:8:00–14:00, 15:00–19:00
בקשה להצעת מחיר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.